XU HƯỚNG - GIẢI PHÁP GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG CRYPTOCURRENCY GIAI ĐOẠN 2019-2020

Thị trường giao dịch - trading thường diễn ra theo mùa và từng mùa sẽ có những hình thái, cách chơi khác nhau.


Ví dụ như, 2018 rơi toàn thị trường, đầu 2019 đến giờ BTC độc diễn thế giờ đây Q4-2019 là gì? Có như các bạn nghĩ không?


Trước những vấn đề bức thiết của thị trường giai đoạn mới, cần có những cập nhật kịp thời, tránh mất tiền, tối ưu hoá lợi nhuận!


Sự kiện offline liên minh 3 tổ chức Cryptoedu - CKCapital - BCNEX sẽ giải đáp thắc mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục.
Chủ đề dành cho trader cũ và mới tham gia thị trường! Tầm nhìn 2019-2020


Thời gian: Thứ 7, 14-17h ngày 28/09/2019
Địa chỉ: Khách sạn Thương mại, số 25 Ngọc khánh, Giảng võ, Bà đình, Hà nội

Link đăng ký: https://bom.to/C99Ce 


Ngoài ra, các bạn đến tham dự có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn!


Hãy quan tâm và cùng tham dự!

Oliver hoang